Transformatie woonzorglocatie tot woongebouw met zorgondersteunende voorzieningen.

aantal wooneenheden: 88 stuks
Locatie: Ridderkerk

Begin 2016 is er een start gemaakt met de planvoorbereidingen voor een Transformatie van een woonzorglocatie tot woongebouw met zorg. Het gebouw met 104 zorgkamers wordt getransformeerd naar een woongebouw van 88 woningen, waarbij zorgondersteunende functies aangeboden worden. "naarmate het ouder worden, groeit de zorg met de bewoners mee"
Een geslaagde aanbesteding zorgt er voor dat we begin 2017 kunnen starten met de uitvoering, nadat de helft van de bewoners tijdelijk wordt uit verhuisd.